Kestävyys

Tuotteiden kestävyys on yksi LauRien toiminnan kulmakivistä. Olemme ylpeitä siitä, että monet tuotteistamme ovat jo vuosikymmenten ajan olleet olennainen osa lukuisten naisten pukeutumista. Meille kestävyys merkitsee sekä laadun ja designin kestävyyttä että pienempää vaatehävikkiä – mistä myös ympäristömme kiittää. Tavoitteenamme on, että useimmat LauRien vaatteista eivät olisi sesonkikohtaisia, ja että ainakin 60% vaatteistamme voitaisiin käyttää sesongista toiseen.

Panostus pitkäkestoisiin suhteisiin

Läheiset ja pitkäkestoiset suhteet ovat meille tärkeitä. Uskomme, että avoin ja rehellinen vuoropuhelu yhteistyökumppaneiden kesken on keino välttää useita, tarpeettomia ongelmia. Valmistuksen keskittäminen muutamiin, mutta omistautuneisiin ja osaaviin tehtaisiin Euroopassa mahdollistaa paitsi nopean reagoinnin (olennaista päivittäisen varastotoiminnan kannalta), myös sen, että voimme rakentaa vahvoja suhteita tuotantoketjun kaikkiin eri osapuoliin. Tehokas ja onnistunut viestintä ihmisten välillä merkitsee entistä parempia tuotteita ja luo tilaa sekä innovaatioille että luovalle ilmaisulle.

Kestävien tuotteiden valmistamisen lisäksi tuemme useita tärkeitä kehityshankkeita. Olemme mm. osa YK:n Global Compact -hanketta – Kyseessä on maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva aloite, jonka pyrkimyksenä on torjua korruptiota sekä parantaa ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia ja ympäristön tilaa. Teemme lisäksi läheistä yhteistyötä Business Social Compliance Initiative (BSCI) -hankkeen kanssa. Pyrimme sen myötä parantamaan ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien toteutumista omassa vaatetuotannossamme.

It’s got to feel right – tänään – huomenna – ja tulevaisuudessa